stronka_onas

WARTOŚCI

PRZYJAŹŃ
Dobry klimat jest kluczowy. Udało nam się połączyć pracę nie tylko z przyjaźnią, ale też z pasją. Działamy razem i cenimy sobie współpracę z ludźmi, którzy lubią to, co robią.
MOBILNOŚĆ
Dosłownie i w przenośni. Frajdę daje nam zarówno docieranie w odległe zakamarki, jak i odkrywanie najbliższego podwórka. Staramy się, żeby każdy dzień różnił się od poprzedniego.
CIEKAWOŚĆ
Obserwujemy rzeczywistość z wielu perspektyw. Staramy się zrozumieć różnice i osadzić je w szerszym kontekście. Dzięki otwartości poznajemy więcej… ludzi i świata.
PEWNOŚĆ
Potrzebujemy mieć pewność, że to co robimy jest wartościowe. Każdy etap badań prowadzimy samodzielnie – od projektu, przez realizację po rekomendacje.

Etapy

kolo1

SZUKAMY PUNKTU WYJŚCIA

partnerskie podejście

zagłębienie się w temat

desk research

projekt badania i narzędzi

ZNAJDUJEMY KLUCZ

IDI, FGI

etnografia

społeczności online

warsztaty kreatywne

eyetracking, neuro

kolo2
kolo3

ŁĄCZYMY KROPKI

analizy jakościowe

analizy ilościowe

infografiki

raporty

WIDZIMY CAŁOŚĆ

interpretacje

insights

rozwiązania

rekomendacje

 

kolo4

ZAŁOGA

Łączymy wiedzę z psychologii, antropologii i komunikacji z latami badawczego doświadczenia i nawykiem ciągłej obserwacji ludzi wokół nas.
Obecnie pomagamy rozwijać innowacje społeczne i technologiczne.

KONTAKT

hello@jointhedots.pl